Umbrel:自建闪电网络节点

Umbrel OS可以让用户自建比特币和闪电网络节点,并使用内置的app store安装其他软件。

分类:

描述

Umbrel OS可以让用户自建比特币和闪电网络节点,并使用内置的app store安装其他软件。

查看详细使用教程:Umbrel:用树莓派搭建比特币和闪电网络节点

评价

目前还没有评价

只有已购买此产品的登录客户才能发表评价。